PORTRETY SPORTOWCÓW

ZDJĘCIA UCHWYCONE W ICH NATURALNYM ŚRODOWISKU, NIE POZOWANE